محیط درمانی

داستان تمیزی و آراستگی یک محیط درمانی با تمیزی و پاکیزگی سایر اماکن کمی متفاوت است چون در اماکن غیردرمانی تمیزی و آراستگی به جهت زیبایی و جذب مخاطب اهمیت دارد ولی در محیط درمانی تمیزی جزو ضروریات است یک محیط درمانی خوب بیش از هرچیز باید تمیز باشد تا سلامت بیماران حفظ شود.

تفاوت دیگر نوع تمیزی در محیط درمانی با سایر اماکن در این است که در سایر اماکن صاحبان آن مکان اجباری برای تمیز بودن خود ندارند ولی در محیط های درمانی به دلیل حفظ سلامت بیماران این اجبار وجود دارد. تمیزی این اماکن هم در گرو ملحفه ها و روتختی ها، تخت ها، صندلی ها، پرده ها و موارد دیگری از این قبیل است.

رعایت پاکیزگی، نظافت آسان روزانه و حفظ بهداشت روکش های تخت، ملحفه بیماران،صندلی انتظار و .. در اماکن درمانی در گرو استفاده از مواد شوینده و تمیزکننده خوب و باکیفیت است و بدون شک فایبرپروتکتور می تواند یکی از بهترین انتخاب ها برای تحقق این هدف باشد.