صنعت هوانوردی

ممکن است در نگاه اول برایتان این سوال پیش بیاید که چه ارتباطی بین استفاده از فایبرپروتکتور و صنعت هوانوردی وجود دارد ولی باید گفت که اتفاقا صنعت هوانوردی یکی از اصلی ترین صنعت های مخاطب هدف برای این محصول است.

یکی از اصلی ترین شاخص هایی که سطح و کیفیت یک هواپیما یا به اصطلاح پرواز و فرودگاه را تعیین می کند تمیزی و آراستگی آن است. به عنوان مثال تمیزی و نو بودن صندلی های انتظار در یک فرودگاه و یا صندلی ها و پرده های داخل یک هواپیما می تواند تاحد زیادی نشان دهد که درجه آن فرودگاه و هواپیما در چه سطحی است. با استفاده از فایبرپروتکتور می توان تاحد زیادی به ارتقای این درجه و تمیزی و آراستگی یک هواپیما یا فرودگاه کمک کرد.