صنعت نساجی

امروزه بخش عمده ای از اشیاء پیرامون ما از پارچه تشکیل شده اند و کمتر فضایی قابل تصور است که در آن پارچه حضور نداشته باشد. دم دستی ترین مورد برای این ادعا لباس هایی است که برتن داریم. پرده، رومیزی، روکش وسایل و…از دیگر موارد مصرفی تشکیل شده از پارچه هستند.

بدون شک نطافت و تمیزی این وسایل برای ما مهم است و همیشه دغدغه آن را داریم که از موادی برای تمیز کردن آن ها استفاده کنیم که ضمن تمیز شدن، به آنها آسیبی نزند و به اصطلاح وسایلمان را مثل روز اولش نو کند.

متاسفانه در اغلب موارد ما ناامید می شویم و نه تنها وسایلمان مثل روز اولش نمی شود بلکه کهنه تر و چرک مرده تر هم می شود.

این ماجرا در خصوص فایبرپروتکتور متفاوت است. این محصول دقیقا همان چیزی است که آرزویش را دارید و همیشه به آن فکر می کردید.