صنعت فرش

با وجود مدرن شدن زندگی ها و تغییر رویه مان در سبک زندگی هنوز هم که هنوز است هر ایرانی حداقل یک فرش چه دستباف چه ماشینی در خانه ش دارد و براساس رسم و رسومات گذشته هنوز به اصطلاح فرش اعتبار یک خانه است و خیلی ها معتقدند که خانه ای که فرش ندارد ولو بهترین وسایل هم داشته باشد انگار چیزی ندارد.

بنا به همین حرمت و اعتباری که ما ایرانیان برای فرش قائلیم خیلی مواظبیم که از آن خوب نگه داری کنیم مهم ترین نکته نگه داری فرش هم این است که چیزی روی آن نریزد و یا اینکه اگر کثیف شد خوب شسته شود.

حتما برای خیلی از شما پیش آمده که غیرعمدی مایعی مثل شربت یا چای و امثال آن روی فرش ریخته شده و شما از این ماجرا خیلی دستپاچه شده اید. اما از این به بعد دیگر لازم نیست دغدغه و نگرانی این موضوع را داشته باشید فایبرپروتکتور بهترین شوینده و تمیزکننده فرش است. این محصول ضمن تمیز کردن فرش به دوام وطول عمر آن هم کمک می کند وهمه این ویژگی ها موجب می شود که شما مشتری پروپا قرص این محصول برای فرش های خانه تان شوید.