صنعت حمل و نقل

امروزه شرایط و سبک زندگی به گونه ای شده است که می توان گفت خودروهای افراد خانه دومشان هستند بخصوص در شهرهای بزرگ و پرترافیک این تعبیر بیشتر صدق می کند چرا که بسیاری از افراد بخش عمده ای از وقت خود را در مسیر و در خودروی شخصی خود هستند و به همین دلیل هم لازم و ضروری است که دغدغه تمیزی آن را داشته باشند.

اگر جزو دسته افرادی باشید که از خودروی شخصی استفاده نمی کنید و بیشتر با وسایل حمل و نقل عمومی تردد می کنید بازهم پاکیزگی فضای این وسایل اهمیت پیدا می کند. حتما برایتان پیش آمده که سوار مترو یا اتوبوسی شدید که چون صندلی های آن کثیف و قدیمی و کهنه بوده از نشستن صرف نظر کردید و ترجیح داده اید تمام طول مسیر را بایستید.

فایبرپروتکتور برای هرگونه وسیله حمل ونقل از ماشین گرفته تا کشتی و اتوبوس و ترن قابل استفاده است و از آن می توان برای حفظ تمیزی و پاکیزگی  صندلی ها، دیواره پارچه ای درها، پرده و موکت کف در کشتی و قطار استفاده کرد.